سامانه اتوماسیون اداری برین
دات نت نیوک
X

قابليتهاي نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب برین

 • امکان تعریف چارت سازمانی  (درختواره سازمانی)
 • امکان اعمال دسترسی جهت ارسال و دریافت نامه ها بین انواع سازمان
 • امکان تعریف چارت سازمانی هر سازمان
 • امکان تعریف و مشاهده پرسنل و انتساب پست سازمانی مشخص از روی چارت سازمانی
 • امکان تعریف چند سمت به یک پرسنل
 • امکان تعریف شرکت‌ها و افراد حقیقی خارج از سازمان
 • امکان استفاده از کنترل چارت سازمانی(سلسه مراتب) در زمان ایجادنامه
 • امکان استفاده از کنترل چارت سازمانی(سلسه مراتب) در زمان ارجاع نامه
 • امکان مشاهده اشخاص بدون سمت و اعطای پست و تعریف امضا در زمان ویرایش کاربر
 • امکان تغییر رمز ورود/ ویرایش نام کاربری/حذف کاربر در قسمت کاربران
 • امکان انتساب کاربر به گروه‌ها و اعطای دسترسی ها به کاربر در قسمت کاربران
 • امکان تخصیص دسترسی‌های تعریف شده (مجوز ها) نرم‌افزار به کاربران
 • امکان فعال/غیرفعال نمودن مشاهده کارتابل کارکنان توسط مدیر سیستم
 • امکان فعال/ غیر فعال نمودن ارجاع به ایجادکننده نامه بعد از ثبت
 • امکان فعال/ غیر فعال نمودن درج گیرنده/ فرستنده متفرقه در دبیرخانه
 • امکان تنظیم حجم فایل قابل Upload در پیوست نامه
 • امکان تنظیم حداکثر مجموع حجم فایل‌های پیوست نامه
 • امکان تعریف انواع پسوند های مجاز قابل بارگزاری در  بدنه نامه
 • امکان فعال/ غیرفعال نمودن ثبت تاریخچه تغییرات بدنه نامه
 • امکان فعال و غیرفعال نمودن ثبت نام کاربران جدید
 • مشاهده فهرست‌ نامه‌های موجود در کارتابل براساس اطلاعات شماره نامه، موضوع نامه، فرستنده، تاریخ‌نامه، تاریخ ورود به کارتابل، نوع‌نامه
 • امکان گروهبندی کارتابل به‌صورت درختی و انتقال نامه به هر زیرپرونده در کارتابل
 • امکان تعیین تعداد ردیف‌های قابل مشاهده در هر صفحه کارتابل
 • امکان تعیین نحوه مرتب سازی نامه‌های دریافت شده حسب (تاریخ دریافت، فرستنده، فرستنده ارجاع، پرونده، فوریت، تاریخ نامه، تاریخ ارجاع، موضوع، خوانده شده/خوانده نشده، اصل/رونوشت، ایجاد کننده، نوع نامه)
 • امکان جستجو بین نامه‌های دریافتی درکارتابل برحسب شماره نامه، شماره رهگیری و موضوع نامه
 • امکان مشاهده ارجاعات شخصی و تمامی ارجاعات دیگر دریافت‌کنندگان نامه ذیل نامه
 • امکان دسترسی به كارتابل کاربرانی که کاربر جاری جانشین ایشان است
 • مشاهده آخرین مکان‌های نامه و مشاهده گردش و ارجاعات نامه
 • نمایش فایلهای پیوست‌شده به‌صورت Thumbnails یا ردیفی با امکان دریافت فایل‌ها
 • امکان ایجاد نامه بر اساس الگوها و قالبهای از پیش تعریف شده
 • امکان تعریف قالب نامه‌ها و تا دو امضا
 • امکان استفاده از انواع ویرایشگر وبی جهت نگارش متن نامه بر حسب قالب تعیین شده برای کاربر
 • امکان الصاق بدنه و پیوست نامه از طریق اسکنر به طور مستقیم و یا فراخوانی فایل  
 • امكان تعریف و ذخیره موضوع پرکاربرد برای نامه بمنظور عدم تایپ مجدد
 • امكان درج نامه‏ های مرتبط (پیرو و عطف) در هنگام ایجاد نامه
 • امکان تعیین محدودیت در حجم و نوع فایل‌های پیوست در هنگام بارگزاری
 • امكان شمارهدهی به نامه‌ها مطابق ساختار شماره‏‎‌دهی بر اساس فرمت های قابل تعریف در نرم افزار
 • امکان ارجاع پیشنویس نامه به کاربران دیگر در جهت اخذ امضا یا ثبت نامه
 • امکان انتخاب امضا هنگام ثبت و صدورنامه برای افرادی که دارای چند امضا هستند.
 • امکان تعیین فوریت و محرمانگی در هنگام ایجاد نامه
 • تعریف کلید واژه‌های متنوع و انتساب آنها به نامه جهت جستجو بر اساس کلیه کلید واژه‌ها
 • امکان ارجاع و درج شرح ارجاع برای نامه‌های دریافت شده در کارتابل به یک یا چند گیرنده
 • تعیین مهلت پاسخ‌گویی در هنگام ارجاع نامه
 • امکان تهیه انواع چاپ از نامه
 • امکان بایگانی نامه ها در پرونده های بایگانی شخصی یا سازمانی
 • امکان جستجو و یافتن نامه‌ها برحسب اطلاعاتی مانند (شماره‌نامه، شماره رهگیری نامه، پرونده‌نامه، ایجادکننده، تاریخ‌نامه، موضوع‌نامه، فرستنده، گیرنده، دبیرخانه، نوع‌نامه، ارجاع‌نامه، مکان بایگانی نامه در دبیرخانه، تاریخ بایگانی در دبیرخانه، محرمانگی، شماره‌نامه وارده، تاریخ‌نامه وارده، فوریت، کلید‌واژه‌ها، تحویل‌دهنده، نحوه‌ی ارسال) براساس سطوح دسترسی کاربر
 • امکان تبدیل نامه‌های وبی یا Word به فرمت PDF
 • امکان مشاهده لاگ‌ها و رویدادهای نامه‌
 • امکان اعطای دسترسی کنترل شده برای مشاهده‌ نامه و ارجاعات محرمانه
 • امکان ارجاع نامه (جهت استحضار، جهت اقدام، جهت امضا، و …) و درج شرح‌های ارجاعات متفاوت به یک یا چند گیرنده
 • امکان ارجاع نامه به یک یا چند واحد سازمانی و کلیه پرسنل عضو واحد‌ها
 • امکان تعریف ارجاع خاص برای کاربر به منظور ارجاع نامه خارج از سطوح دسترسی تعیین‌شده در چارت‌سازمانی
 • امکان بازپس‌گیری ارجاع‌نامه در صورت خوانده نشدن آن توسط گیرنده ارجاع
 • امکان ارجاع نامه بصورت محرمانه و مشاهده ارجاعات محرمانه در صورت داشتن سطح دسترسی لازم
 • امکان انتخاب نوع فوریت ارجاع (عادی، فوری، آنی) در هنگام ارجاع نامه و درج مهلت پاسخگویی قابل تنظیم برای گیرنده
 • امکان تعیین مهلت پاسخگویی برای گیرنده ارجاع
 • امکان ایجاد گروه گیرندگان و ارجاع گروهی
 • مشاهده نامههای ارجاع شده درفهرست ارسال شده‌ها و تعیین آخرین مکانهای نامه و نحوه گردش آن
 • امکان ارجاع‌نامه به درگاه‌های سایر سازمان‌های در هنگام استفاده از سیستم بصورت چند سازمانی
 • دسترسی به مشاهده رونوشت پنهان در صورت وجود دسترسی لازم برای کاربر