دات نت نیوک
X

سامانه جامع بیمه تکمیلی شرکت برین

سامانه جامع بیمه برین جهت مدیریت بیمه های تکمیلی درمانی سازمان ها و شرکت های  بزرگ  طراحی گردیده است.این سامانه امکان دریافت مدارک درمانی افراد تحت پوشش، بررسی خسارات درمانی توسط کارشناسان بیمه بر اساس قراردادهای منعقده و همچنین ایجاد حواله جهت پرداخت به افراد تحت پوشش را ساماندهی می نماید. قابلیت های سامانه به صورت اختصار به شرح ذیل می باشد:

 

  • مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

         امکان نمایش فهرست کاربران با قابلیت جستجو بر اساس اطلاعات کاربری

         ایجاد کاربری جدید

         ایجاد نقش های کاربری

          انتصاب کاربر به نقش ، حذف کاربر از نقش کاربری

         حذف کاربر از سامانه (به صورت غیر فیزیکی)

         ویرایش مشخصات کاربر (پروفایل کاربران)

        امکان مدیریت سطوح دسترسی برای هر نقش

 

  • مدیریت اطلاعات پایه

          مدیریت استان ها

          مدیریت شهرها

 

  • پیکربندی سامانه

          مدیریت تعریف شرکت های بیمه

          مدیریت  تعریف انواع بیمه

         مدیریت تعریف انواع هزینه و خسارات

         مدیریت تعریف کسورات

         مدیریت تعریف قالب قراردادها

         مدیریت ارزیاب ها

 

  • قراردادها

         مدیریت قراردادها

         مدیریت الحاقیه ی قراردادها

         مدیریت اشخاص تحت پوشش و تحت تکفل

         ورود اطلاعات اشخاص به صورت فایل اکسل

        مدیریت اطلاعات حساب های بانکی

        مبالغ دریافتی به ازائ هر بیمه شده (صندوق)

 

  • دریافت خسارت

          ثبت اطلاعات هزینه ها توسط بیمه شده با قابلیت اسکن مدارک یا الصاق مدارک

          ثبت اطلاعات هزینه ها توسط کارگزاری بیمه

          ارزیابی هزینه های ثبت شده توسط ارزیاب ها

          بررسی اعتراضات درخواست هزینه بیمه شدگان

          ثبت اطلاعات پس از تایید ارزیاب در سیستم بیمه ایران توسط Robot

          تولید فایل خسارت در حالت بیمه تکمیلی صندوق

         ارسال پیامک به بیمه شدگان موجود در فایل بانک پس از واریز وجه

 

  • گزارشات

          گزارش وضعیت پرداخت هر بیمه شده به ازاء هر در خواست

          گزارش خسارتهای پرداخت های نشده

          گزارش فعالیت کاربران و رخدادهای سامانه

          گزارش خسارتهای پرداخت شده بر اساس نوع هزینه و نوع بیمه بر اساس تاریخ

          گزارش مبلغ دریافتی از هر بیمه شده