دات نت نیوک
X

 


مدل : GEL Series
توضیحات 
سری GEL، با فرمول ساخت الکترولیت خاص، باطری های با کیفیت و اطمینان عملکرد بالا را فراهم آورده است، این خانواده از باطریها در طیف وسیعی از کاربردها از قبیل سیستمهای UPS، تجهیزات پزشکی، مخابرات، روشنایی، کنترل، وسایل نقلیه الکتریکی، سیستمهای انرژی های برگشت پذیر و ... می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
خصوصیات کلیدی :
کاملا بی نیاز از سرویس و نگهداری از جمله افزودن آب و اندازه گیری خاصیت اسید و الکترولیت
بسته بندی و مواد متشکله بی خطر از جهت حمل و نقل و نگهداری و استفاده
ماده الکترولیت ژل با فابلیت کارکرد در بازه وسیع حرارت محیط
ماده الکترولیت غیر قابل اشباع، که مکانیسم شارژ با بهره وری بالا را ممکن نموده است
قابلیت کار با سیکلهای عمیق دشارژ بدون آسیب به ساختار باطری
جریان دشارژ داخلی بسیار پایین
امپدانس پایین دشارژ
قابلیت برابرسازی سلولهای داخل باطری بدلیل ساختار آن
امنیت و پایداری عملکرد