دات نت نیوک
X

 


مدل : SG Series
توضیحات :

باطری های سری SG، از نوع سولار ژل و کاملا بی نیاز از سرویس و نگهداری دوره ای بوده و مخصوص کاربری هایی طراحی شده اند که متناوبا و به دفعات زیاد عمیقا دشارژ و مجددا شارژ شوند. مانند کاربری هایی چون سیستمهای انرژی برگشت پذیر خورشیدی که این سیکل کاری مرتبا برقرار است. اعتماد و اطمینان بسیار بالایی از جهت تکنولوژی نوین بکار گرفته شده برای تولید و طول عمر و همچنین پارامترهای زیست محیطی در نظر گرفته شده این سری از باطری ها وجود دارد که موجب بهره وری بالا و پایداری عملکرد سیستم های تولید انرژی برگشت پذیر شماست.
خصوصیات کلیدی :
طول عمر بالا: بکارگیری anti-crossive lead calcium alloy با غلظت بالا در ساخت این باطری ها موجب افزایش طول عمر و کاهش مقاومت الکتریکی آنهاست
بدون نیاز به سرویس و نگهداری: باطری های Newmax، برخورد از طراحی جذب مجدد گاز ناشی از کارکرد و شارژ باطری بوده و تا آخر طول عمر کاربری خود، به سرویس و نگهداری نیاز ندارند
بدون نشت: تکنولوژی ژل بکار گرفته شده در ساخت این باطری، موجب نشتی ناپذیر شدن این خانواده شده است. این باطری ها حتی در حالت وارونه قابل نصب و استفاده هستند.
امنیت: بکارگیری فیلتر ضد انفجار در داخل این سری از باطری ها و شیر اضطراری برای خروج گاز ناشی از شارژ بیش از حد باطری، این خانواده از باطری ها را بسیار مطمئن و امن از جهت کاربری نموده است